Activiteiten

 

De projecten waar gedurende de verslagperiode de aandacht op was gericht betroffen:

 1. Financiële ondersteuning van Nepalese gezinnen
 2. Financiële ondersteuning van Nepalese kinderen om naar school te kunnen gaan
 3. De opvang en begeleiding van de kinderen in Noble House
 4. De uitbreiding van Noble Cottage in Jaharsingpauwa
 5. Financiering en begeleiding van het project Downsyndroom kinderen
 6. Uitvoering diverse medisch projecten
 7. Financiële ondersteuning van een kinderziekenhuis in Bhaktapur (Nepal)
 8. Financiering en bouw van een kraamkliniek in Bhaktapur
 9. Financiering herinrichting emergency center kinderziekenhuis Bhaktapur
 10. Ondersteuning project Vietnam
 11. Ondersteuning Vinata project misbruikte meisjes Nepal
 12. Ondersteuning project opleiding vroedvrouwen Nepal
 13. Financiering en organisatie van diverse health camps in Nepal
 14. Financiering en bouw van een kraamvroedvrouwencentrum in Bhaktapur
 15. Financiering en organisatie van diverse health camps in Nepal

Naast uitgebreide actuele informatie op de website www.Engely.eu over de activiteiten van de Stichting stelt het Bestuur zich ten doel om zeer regelmatig informatie te verstrekken over de activiteiten van de stichting via de social media (facebook account Noble House Nepal). Deze wijze van informatievoorziening  door de Stichting is te beschouwen en bedoeld als periodiek activiteitenverslag van de Stichting.

Hoe het allemaal begon

In 1995 hebben wij Utsab Nepali voor de eerste keer ontmoet. Tijdens die ontmoeting met de toen 16 jarige Utsab hebben wij hem aangeboden om Engels te gaan leren. Dat is later, onvermoed, de basis geworden voor de opzet en verdere ontwikkeling van de Stichting Noble House. Want nadat Utsab een aantal jaren op deze wijze onder-steund was bij het volgen van verschillende soorten onderwijs (Engels, Frans, gidsenopleiding en computercursus), is hij vervolgens met financiële ondersteuning vanuit Nederland andere kinderen gaan helpen met het volgen van onderwijs. Op deze wijze zijn 30 kinderen gedurende enkele jaren ondersteund om onderwijs te kunnen volgen. Inmiddels is Utsab getrouwd met Sita en hebben zij een zoontje Utkrist. En sedert  september 2008 een tweede zoon: Simon.

Sedert de bouw van Noble House heeft de Stichting een gestage groei doorgemaakt. Het aantal kinderen waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen nam toe, evenals de financiële ondersteuning van de sponsors maakten het mogelijk dat steeds weer een start gemaakt kon worden met het uitvoeren van nieuwe projecten en (bouw)plannen.

Noble House

Noble House vangt kinderen op die anders in duistere praktijken verdwijnen. Schrijnend is dat deze kinderen niet meer bij andere families terecht kunnen, omdat ze dan toch de kans lopen om verkocht te worden in de prostitutie of om als goedkope arbeidskracht te worden ingezet bij hotels of rijke families. In Noble House wonen 25 kinderen en overdag biedt dit huis aan meer kinderen onderdak. Hier krijgen ze de begeleiding die ze nodig hebben van Utsab en Sita;  een jong Nepalees echtpaar dat zich geheel inzet voor deze kinderen. Vanuit Noble House worden ook kinderen vanuit de thuissituatie financieel gesteund.

Dit alles gebeurt met respect voor de Nepalese cultuur. De meeste kinderen hebben een traumatisch verleden en moeten een zekerheid kunnen opbouwen zonder te veel wisselingen en onzekerheden. Daarom is het ook verstandiger om geen buitenlandse vrijwilligers in het huis in te zetten. Het is niet de bedoeling om steeds maar weer te komen vertellen hoe Nepalezen hun leven moeten inrichten. Wij werken samen met wederzijds respect. En wederzijds vertrouwen.

Sinds de bouw was een extra etage voor Noble House noodzakelijk, waardoor er weer meer activiteiten plaats kunnen vinden. Een leeshoekje waar de kinderen in hun vrije tijd engelse boeken kunnen lezen maar ook begeleiding krijgen met het maken van hun huiswerk. Ook extra bedden voor noodopvang zijn er gekomen, Voorts zijn er zonnepanelen voor de voorziening van warm water op het dak geplaatst, evenals een tweetal solar cooking systems, systemen waarmee op zonne-energie gekookt kan worden. Erg belangrijk omdat de aanvoer van (duur) butagas niet altijd verzekerd is.

Steenkinderen

Achter Noble House wonen honderden families in barre armoede. Zij moeten werken in de productie van stenen. Zwaar werk waarbij zij de kleilaag afgraven, in vormen doen om die vervolgens te bakken in de steenovens. Het is seizoenswerk, dat alleen gedaan kan worden buiten het moesson seizoen. De kinderen moeten meewerken om stenen maken. Zij leiden een zwaar leven en moeten veel ontberen. Er zijn geen scholen voor hen; de ouders trekken immers rond. Zij wonen in kleine hutjes van opgestapelde stenen met daar bovenop een golfplaat als dak. In de winter en in de bloedhete zomer. Er is groot gebrek aan medische en sanitaire voorzieningen. Pogingen om grond te huren om een klein schooltje te kunnen beginnen, lukken niet.

De Stichting zou graag meer voor hen willen doen, maar de families leven hier hooguit 7 maanden per jaar en ouders pakken de dingen van kinderen af voor doorverkoop. Het enige wat we nu gedaan wordt is het geven van voeding, kleding en medische ondersteuning.

Ook de productie van kiezelstenen is een erbarmelijk productieproces. Moeders en kinderen zijn de hele dag bezig om onder praktisch alle weers- omstandigheden, rotsblokken met een hamer kapot te slaan tot kleine kiezelstenen. Velen krijgen oogletsel doordat splinters van de stenen door het hakken in hun ogen komen. Helaas kan de Stichting weinig doen aan deze laakbare vorm van kinderarbeid.

Noble Cottage: het bergproject

In bergen bij Jaharsingpauwa - zo’n 25 km van Noble House - werd gestart met de bouw van een opvanghuis en een schooltje voor de bergkinderen. De bedoeling is, dat na de bouw gestart kan worden met medische hulp, onderwijs voor kinderen en jonge vrouwen en opvang van verwaarloosde kinderen.

De vele tegenslagen met als hoofdzaak de politieke onrust, hebben gemaakt dat er grote vertragingen in de uitvoering van de bouwplannen zijn ontstaan. Benzine was niet meer voorradig, zodat bouwmaterialen niet konden worden aangevoerd. Geen water en sporadisch elektriciteit en te weinig mankracht belemmerden de voortgang van het project in ernstige mate. Veel werk werd verzet  om de gebouwen bewoonbaar en bruikbaar te maken. Een “moderne”  en keuken, sanitaire voorzieningen en een nieuw dak waren nodig.

Noble Cottage vervult nu een verscheidenheid aan functies voor de bewoners in de omgeving.  Na een zeer lange periode van jaren waarbij veel tegenwerking ondervonden werd, gaat het nu beter. Na de bouw bleek er veel jaloezie te bestaan. Er was sprake van chantage, er werd gesaboteerd, er vonden vernielingen plaats en er werd gestolen. Steeds weer vervangen, vernieuwen en opnieuw opzetten. De oplossing werd gevonden door het vormen van een lokaal bestuur dat mag meedenken. Zij voelen deze eer en houden de rest op afstand zodat het project veilig kan draaien. In ruil mag men een keer per jaar iets voor alle bewoners uitkiezen. Dat kan zijn een gemeenschappelijk toilet, zonnecollectoren, of het organiseren van health camps.

Al deze problemen in afgelopen jaren zijn ontstaan omdat men dacht dat er zakken met geld kwamen en alles zo gemakkelijk te vragen was. Hoofdzakelijk kwam dit door de houding van vrijwilligers maar ook dat men dacht dat het gebouw voor de bevolking moest zijn.  Dit is het in principe ook maar dan wel voor  kinderen die gevaar lopen.

Het hoofdgebouw is bedoeld voor de opvang van kinderen en dan vooral meisjes die in duistere praktijken kunnen belanden en geen familie meer hebben die voor hen zorgt. De twee bijgebouwen hebben gefunctioneerd voor onderwijs, scholing, het geven van cursussen voor vrouwen, tijdelijke dokterspost en voor de health camps.

Om de gebouwen beter te kunnen benutten is gestart met de verbouwing van Voor nog meer effectiviteit zijn we dit jaar gestart met de verbouwing van alle gebouwen. Dit door middel van, aanleggen van bestrating, isolatie van de daken, waterafvoer, dakgoten, vergroten badkamer, aanvulling van metselwerk, vernieuwing van het houtwerk, aanleggen van een betere omheining en binnen en buiten schilderwerk.

De twee bijgebouwen worden verbouwd, het eerste blok voor meer slaapkamers voor meer kinderen en het tweede block voor een daycare met nevenfuncties zoals avondcursussen.

Onverwacht probleem waar is dat bijna niemand dit werk wil aannemen. De oorzaak is, dat geschoold personeel in het buitenland wil werken. Ook is de afstand van het dorp te ver en spelen de weersomstandigheden vaak niet mee. Dit alles veroorzaakt veel oponthoud en moet telkens gewerkt worden met tijdelijke krachten die soms maar een paardagen komen.

Op dit moment wonen er 13 kleine kinderen in Noble Cottage, die verzorgd worden door een neef en nicht, hun pleegpapa en pleegmama dus. Inmiddels is deze staf aangevuld met een vrouw als extra ondersteuning.

De kinderen krijgen Engels onderwijs in een schooltje in de buurt. Een aantal kinderen uit de omgeving worden vanuit hun thuissituatie gesteund. Dit door scholing, medische behandelingen maar ook soms met extra voeding als aanvulling. Wanneer er zich situaties voordoen in de omgeving wordt hulp aangeboden.

“Mag ik van u een nieuw gezicht ?"

Wij ontmoetten een meisje van 10 jaar in de omgeving van het project in Jaharsing- pauwa. Zij had een verbrand gezichtje dat ze had opgelopen toen ze 9 maanden was.Haar moeder had haar alleen gelaten in het hutje, omdat ze op het land moest werken. Dit kleine meisje is toen op het verkoolde vuurtje gevallen en heeft sindsdien een vervormd en mismaakt gezicht. Zij vroeg of zij een nieuw gezicht kon krijgen. Zo is het medische project geboren. Het meisje heeft al vele onderzoeken in het ziekenhuis gehad en zal naar verwachting komend jaar kunnen worden geopereerd. Een aantal andere kinderen volgden en met succes zijn er kleine operaties uitgevoerd. Een jongetje met een hazenlip en een open gehemelte werd geholpen en loopt weer blij rond. Karuna, een meervoudig gehandicapt meisje, werd geholpen door de middelen te verstrekken om dagelijks naar een daycare te kunnen gaan. Dit biedt de moeder de mogelijkheid om zelf een beetje te kunnen gaan verdienen. En de moeder met 4 kinderen die een noodzakelijke baarmoederoperatie niet kon betalen, waardoor zij zou sterven. Een luttel bedrag bood de oplossing,    zodat zij nu weer voor haar kinderen kan zorgen. Dat kleine beetje verschil voor ons maakt een wereld van verschil voor anderen.Maar ook het trieste verhaal van een jongetje van 3 jaar oud die na een hartoperatie al 9 maanden op de intensive care lag. We hebben het behandelende ziekenhuis toegezegd bij te dragen aan de kosten, maar het mocht niet meer baten. Het jongetje is overleden en het ziekenhuis wilde daarom geen gebruik maken van de financiële steun die wij aangeboden hadden. Geregeld werd dat het geld nu voor andere kinderen gebruikt wordt.

En de jongen, waarvan de arm werd weggerukt bij een ongeluk. Een klein bedrag was maar nodig om hem aan een prothese te helpen.

Een bevalling in Nepal

Indira is 18 jaar en is zojuist voor het eerst bevallen, de bevalling was lang en zwaar en ze bloed nog steeds. Indira ligt niet in een ziekenhuis bed maar in een rokerige hut die van de buitenkant is afgesloten. Indira leeft in het Danusha district waar vrouwen, net als in de rest van Nepal, als onrein worden gezien na het ter wereld brengen van een kind. Voor de komende 6 dagen zal zij in de hut opgesloten blijven zonder meer water dan de kan in de hoek, omringd door de bebloede doeken van de bevalling, met een open wond en waarschijnlijk complicaties in haar baarmoeder en met haar baby. Ze zal zelf moeten bedenken hoe ze moet voeden, warm houden en vast houden. Omdat het een dochter is zal ze waarschijnlijk langer worden opgesloten, om daarna wraak van haar man en de schoon familie te moeten ondergaan in dagelijks treiteren terwijl ze haar dagelijkse vele werk uit moet voeren. Indira staat symbool voor de miljoenen Nepalese vrouwen in de buiten stedelijke gebieden van Nepal.

Nog steeds overlijdt 1 op de 20 babies of moeders in Nepal tijdens of vlak na de bevalling. Met name in de buitengebieden zijn er veel factoren die het leven van een moeder en haar pasgeboren kind bij tijden ondraaglijk maken. Als gevolg hiervan leiden veel jonge moeders in Nepal aan dezelfde symptomen die wij benoemen als post natale depressie. De redenen lijken voor de hand te liggen in de traditionele cultuur waar de vrouw vaak alleen moet bevallen op de lemen vloer van een hut; zonder enige medische hulp. In geval van complicaties kan zij geen medische hulp verwachten. Ook moet zij vaak direct na de geboorte van haar kind het huishouden en het werken op het veld weer oppakken en zij, zoals gebruikelijk bij haar schoonouders leeft die haar veelal letterlijk als slaaf behandelen.

Een recente studie geeft aan dat zelfmoord de grootste oorzaak van het overlijden is van vrouwen in de leeftijd dat ze moeder worden (vanaf 15 jaar). Een depressie is een algemeen bekende oorzaak van het niet langer zien van een uitweg. Vrouwen die hier aan leiden moeten naast hun geestestoestand ook overleven in een samenleving waar hun problemen officieel niet bestaan, en dus ook geen hulpverlening hiervoor. Besloten is  om aan deze schrijnende situaties iets te doen. Samen met een Nepalese organisatie Nepalese vrijwilligers trainen in het ondersteunen van deze vrouwen die aan deze symptomen leiden in het Danusha district. Dit district telt meer dan 800.000 inwoners in 60 gemeentes, waarvan iets minder dan de helft vrouw is. De Nepalese organisatie verzorgt de training aan vrouwen in al deze gemeentes, die vervolgens deze training weer doorgeven aan de vrouwengroepen waar momenteel mee gewerkt wordt om alle aanstaande of kersverse moeders in het district te kunnen bereiken.

De bijdrage die Noble House heeft geleverd voor het opleiden van verloskundigen en voorlichting geven over postnatale depressie is met positieve reacties en resultaten in Nepal afgerond. In vele gebieden buiten de hoofdstad Kathmandu heeft dit vrouwen bereikt.

Siddhi Memorial Hospital Bhaktapur

Voor kansarme kinderen is medische hulp niet voorhanden. Ziekenhuizen vragen nog steeds geld voor een klein consult. Onderzoeken, maar ook preventieve behandelingen zijn uitgesloten. 

Nu we ook weer gezien hebben dat een diagnose bij Sirjana te laat was gesteld waardoor zij binnen 2 jaar zou overlijden gaf dit voor ons de doorslag om een klein ziekenhuis in Bhaktapur te helpen. De start was niet moeilijk, ieder kind moet dezelfde kans krijgen.

Voor ons reden om het Siddhi Memorial Hospital financieel te ondersteunen en verder te helpen. Het is een klein ziekenhuis in Bhaktapur dat speciaal gericht is op kinderen. Opgezet door Shyam nadat zijn zoontje van 2 jaar werd overreden en er directe geen hulp voor hem beschikbaar was. Met hulp van vrijwilligers en enkele sponsors kwam er een klein ziekenhuis tot stand. Een financiële injectie van Noble House was nodig om meer kinderen te redden. We konden doorgaan met vergroten van dit ziekenhuis en een eerste steen voor een operatiekamer kon worden gelegd. De EHBO post kon worden gerenoveerd en apparatuur kon  worden aangekocht. Een zuurstofvoorziening werd door Nobel House bekostigd en door alle gebouwen heen geïnstalleerd. Een directe Life Line voor kinderen was gerealiseerd.

In 2011 is een kraamkliniek gebouwd: de basis voor nieuw leven waar kansarme moeders veilig en met medische ondersteuning kunnen bevallen. Een project als opvolging van het geven van instructies aan vrouwen in de achtergebleven gebieden.

De kraamkliniek is voorzien van medische instrumenten. Ook is er een kast met babykleding; kleding die vanuit Nederland is gekomen en zeer gewild is bij de nieuwe moeders.

De inrichting van de kinder IC is afgerond en in gebruik genomen. Zonder deze IC was het bijna onmogelijk complicaties bij de bevalling  op te vangen en zeer zieke kinderen op te nemen.

Een van de artsen heeft een uitnodiging gekregen vanuit China om 3 jaar een vervolgstudie te volgen. De Stichting is gevraagd financiële ondersteuning te geven.  Het is de bedoeling, dat  wanneer de arts terug komt naar Nepal hij per maand een deel van zijn salaris terug betaald, zodat er een andere arts weer een kans kan krijgen. Het is de bedoeling dat hij in september 2013 naar China vertrekt.

Noble Emergency helpt dagelijks kinderen en vrouwen en sommigen soms in zeer kritieke toestand. Veelal wordt er gratis geholpen en soms komen ouders lopend en dagenlang reizend naar het hospitaaltje.

De Stichting hoopt in de toekomst meer sponsors te trekken voor uitbreiding en vervanging van de apparatuur.

Health Camps

In samenwerking met Siddhi Memorial Hopital zijn verschillende health camps georganiseerd, waarbij voornamelijk vrouwen en kinderen een medische check-up kregen en zo nodig voorzien warden van medicijnen.  Deze health camps warden door ruim 1.400 mensen bezocht en waren daardoor alleen al een groot succes.

Bij Noble Cottage is een eye camp georganiseerd, waarbij oogmetingen warden verricht door een Nederlandse opticien. Vanuit Nederland waren 1.000 brillen meegekomen, zodat waar nodig direct een bril kon worden gegeven. Het eye camp werd door 400 mensen bezocht.

Vinita project

De Stichting is voorzichtig begonnen met een project waarbij seksueel misbruikte meisjes worden opgevangen. Het project omvat 3 huurhuizen waar seksueel misbruikte meisjes, vaak nog jonge kinderen, worden opgevangen. Zij blijven daar totdat zij weer kunnen worden geïntrigeerd bij familie. Een nieuw project waar op afstand eerst zorgvuldig naar is heeft gekeken. Het is de bedoeling dat de steun aan dit project verder wordt uitgebreid als de eerste ervaringen positief verlopen.

Project Down Syndroom:  “vergeten kinderen”

Het project begon in oktober 2008 toen een aantal gehandicapte kinderen in hun thuissituatie werden bezocht. Schrijnende situaties. Wat kun je doen wanneer je ziet dat een gehandicapt kindje in een bamboekooi opgesloten zit en een baby met het Down-syndroom continue in een donker hok moet verblijven? Vergeten kinderen van Nepal waarbij men nog steeds niet begrijpt dat ook zij recht hebben op een toekomst.

Inmiddels ondersteunt de Stichting een centrum waar kinderen met het Downsyndroom opgevangen worden. De speelruimte is opgeknapt, een snoozleruimte is ingericht en er zijn plannen voor de bouw van een therapie lokaal. Voorts worden plannen ontworpen om transport te regelen voor kinderen in de omgeving, zodat ook zij in het centrum een goed onderkomen vinden. Aandoenlijk om te zien hoe de kansarme en vergeten kinderen met het syndroom van Down van Nepal op kunnen bloeien als zij aandacht en een goede behandeling krijgen.

De financiering van een muziekleraar en het doneren van muziekinstrumenten bleken bijzondere talenten wakker te roepen. Een sessie op zijn nieuwe drumstel is tegelijk verbazingwekkend en ontroerend.