Doelstelling

De Stichting Noble House Nepal is op 1 oktober 1999 - aanvankelijk onder de naam Stichting Hulp Onaanraakbaren Nepal - bij notariële akte voor onbepaalde tijd opgericht en is statutair gevestigd te Bosch en Duin.

Het doel van de Stichting is het bevorderen van daadwerkelijke verbetering van primaire levensbehoeften door het bieden van structurele hulp aan de allerarmste gezinnen; in het bijzonder het stimuleren en aanbieden van onderwijs, huisvesting en/of medische zorg aan kansarme Nepal kinderen. Sedert maart 2009 zijn de statuten zodanig gewijzigd dat de hulp aan kansarme kinderen zich statutair niet meer beperkt tot Nepal. 

De Stichting tracht haar doel op de korte termijn onder meer te verwezenlijken door het entameren van projecten met een duurzaam karakter. Te noemen zijn o.a.

  • individuele personen/kinderen met financiële bijdragen in de gelegenheid te stellen een gerichte (beroeps)opleiding te volgen;
  • het bouwen, inrichten en doen functioneren van scholen en daycares ter voorbereiding van kinderen op verdere scholing
  • het exploiteren van Noble House en Noble Cottage, nabij Bhaktapur gelegen opvanghuizen, ten behoeve van de (tijdelijke) opvang van kansarme kinderen, waarvan de ouders (tijdelijk) niet meer in de gelegenheid zijn om ze te onderhouden;
  • ondersteunen van (lokale) organisaties die zich inspannen om kansarme kinderen een toekomst te geven.
  • opzetten en financieel ondersteunen van een kraamkliniek en een emergency center voor kinderen in Bhaktapur

De Stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door het verkrijgen van giften afkomstig van particulieren, bedrijven, organisaties en andere instellingen. Daartoe wordt veelvuldig contact gehouden met bestaande sponsors en worden lezingen en voordrachten geven bij tal van gelegen-heden.

De inkomsten van de Stichting Noble House worden ter beschikking gesteld ten behoeve van de activiteiten die zijn dan wel worden opgezet. De besteding van de beschikbare  middelen wordt gecontroleerd en bewaakt vanuit Nederland in welk verband regelmatig werkbezoeken worden afgelegd. Vooralsnog voornamelijk naar Nepal.