Beleidsplan 2020 - 2022

De Stichting beschikt over voldoende reserves om de bestaande projecten voort te zetten en daarnaast nieuwe projecten op te zetten en financieel te ondersteunen.

In 2014 werd de Stichting geconfronteerd met de ernstige ziekte van Engely Tersteeg, die als voorzitter de drijvende kracht was achter de activiteiten van Noble House. In de loop van 2014 heeft zij haar functie moeten neerleggen. Dit heeft er toe geleid dat een heroriëntatie moest plaatsvinden op de toekomstige activiteiten van de Stichting. Deze heroriëntatie leidt er toe dat de financiële ondersteuning van een aantal projecten, waar mogelijk en verantwoord, in de komende periode zal worden afgebouwd. Het beleid zal er daarnaast op gericht zijn om in toenemende mate individuele projecten te ondersteunen die geen langlopende morele verplichtingen met zich meebrengen. Mede gelet op de toenemende regelgeving in Nepal, die kostbare verplichtingen met zich meebrengen op het gebied van garanties en kosten van lokale NGO-besturen zullen daarnaast projecten, waar mogelijk,  organisatorisch worden geherstructureerd of samengevoegd. 
 
In concreto zullen de volgende beleidsaanpassingen worden nagestreefd, dan wel zullen onderstaande projecten als nodig voortgezet worden:


1. 1.    Noble House

Vanwege de strengere regelgeving in Nepal inzake de exploitatie van een opvanghuis voor kansarme kinderen, was de oprichting van een lokaal waarborgfonds noodzakelijk. Dit betreft evenwel dermate grote bedragen dat het niet langer mogelijk was om financieel te voldoen aan de lokale wetgeving.  Daarnaast zou er een uitgebreid NGO-bestuur in Nepal geïnstalleerd moeten worden, waarop wij als sponsor geen invloed meer op uit konden oefenen. De Stichting moest echter wel garanties afgeven waaruit bleek dat salarissen van het NGO-bestuur gedurende 5 jaar gegarandeerd werden.  Aangezien het Bestuur van oordeel was dat het afgeven van een practisch blanco volmacht niet verantwoord is, is in overleg met Utsab bepaald dat het gebouw Noble House wordt overgedragen aan Siddhi Memorial Hospital. Temeer daar Utsab de wens te kennen had gegeven om naar het buitenland te gaan.
Voor de kinderen van Noble House is per kind een individuele oplossing gevonden. Sommige kinderen konden weer terug naar hun familie, sommige kinderen zijn overgeplaatst naar Noble Cottage, sommige kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van Siddhi Hospital. En voor sommige oudere kinderen was het tijd om voor zich zelf te zorgen.

In overleg met Siddhi Memorial Hospital wordt bepaald wat de nieuwe bestemming van het gebouw Noble House zal zijn. Een nieuw opvanghuis onder de verantwoordelijkheid van de Siddhi organisatie behoort tot de mogelijkheden aangezien Siddhi voldoet  aan de lokale Nepalese regelgeving. Het is verheugend vat te stellen dat de oorspronkelijke doelstelling van Noble House om kansarme kinderen op te vangen en hen een warm "thuis" te bieden wederom in ere hersteld is en er thans een nieuwe generatie Nepalese kinderen in Noble House woont.


1. 2.    Vinita project & Noble Cottage

Het Vanita project, gericht op de hulp aan misbruikte meisjes, zal substantieel uitgebreid worden, temeer daar de Vinita  organisatie is geregistreerd als een lokale NGO en voldoet aan de Nepalese regelgeving. Het voornemen is om de gebouwen van  Noble Cottage te verbouwen en zodanig aan te passen dat getraumatiseerde en sexueel misbruikte meisjes hier een veilig onderkomen kunnen vinden. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om een programma te starten om deze meisjes te opnieuw integreren in de maatschappij. 


1. 3.    Project Down Children

Gebleken is dat het project self supporting is geworden waardoor de financiële ondersteuning vanuit Noble House niet meer nodig is. Een aantal individuele kinderen worden nog wel gesteund via de Nepalese projectcoördinator.

1. 4.    Project prison children

Gebleken is dat het project self supporting is geworden waardoor de financiële ondersteuning vanuit Noble House niet meer nodig is.


1. 5.    Siddhi ziekenhuis project

De financiële ondersteuning van Siddhi Memorial Hospital zal worden gecontinueerd op projectbasis. Langlopende (morele) verplichtingen zullen zoveel als mogelijk worden vermeden. Onderdeel van het Siddhi Memorial Hospital is het Noble House Maternity Center waar moeders veilig kunnen bevallen. Deze "Engely" kraamkliniek is door Engely geopend in 2013 tijdens haar laatste afscheidsbezoek aan Nepal.

1. 6.    Overige projecten

Met regelmaat dienen zich projecten aan die zich binnen de doelstellingen van de Stichting bevinden. Per project zal bekeken worden welke projecten financiële ondersteuning van de Stichting zullen krijgen. Projecten zijn ondersteund in Uganda, Indonesie, Sri Lanka en Malawi.

1. 7.    Aardbeving 2015

In het kader van de aardbeving die Nepal in 2015 getroffen is financiële ondersteuning gegeven aan verschillende instellingen en personen voor de wederopbouw. Ondersteuning is gegeven aan het Siddhi Memorial Hospital waar met gepaste trots vermeld kan worden dat “ons” kinderziekenhuis fantastisch werk verricht heeft door hulp te bieden aan tal van slachtoffers. “Alsof Engely ons uit de hemel nog steeds hielp” was een emotionele reactie die we uit Nepal kregen. Daarnaast is hulp geboden aan de herbouw van een winkeltje dat totaal verwoest was en is financiele steun gegeven aan huisvesting van individuele personen die hun huis kwijtgeraakt waren.
 
 
 


Alle voorgenomen plannen zijn onder voorbehoud van gewijzigde inzichten en/of beschikbaarheid van voldoende financiële middelen.