Controle

Controle en verantwoording activiteiten

Er is zeer frequent contact met de projecten. Enerzijds om te ondersteunen in de complexe taak om alle kinderen te begeleiden naar een toekomst, met alle problemen en probleempjes van opgroeiende kinderen van dien. Anderzijds om zicht te houden op de juiste (financiële) afhandeling van lopende projecten en de juiste opzet en aanpak van nieuwe projecten. Het wederzijds vertrouwen en respect alsmede de combinatie van de Nederlandse kennis en ervaring met de lokale kennis over de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van de Nepalese cultuur vormen daarbij de basis van handelen. 

Inmiddels is goed zicht gekregen op de lokale prijzen alsmede op de lokale manier van werken, waardoor de periodieke toezending van de financiële verantwoording op de juiste merites beoordeeld kan worden.

De projecten in Nepal worden behandeld door verschillende projectcoördinatoren. Dit om de projecten behandelbaar te houden en uit spreiding van risico. Soms kan een project of coördinator immers niet naar behoren functioneren.

Om de activiteiten in Nepal te kunnen uitvoeren wordt in Nepal gewerkt onder de vlag van een door de Nederlandse stichting opgezette Nepalese Foundation. Deze Stichting heeft een Bestuur, dat uitsluitend uit Nepalese bestuursleden bestaat, en die als zodanig ook door het Nederlandse bestuur zijn aangezocht. Gezien het feit dat het Bestuur in beginsel autonoom beslissingen kan nemen zonder goedkeuring of instemming van het Bestuur van Stichting Noble House Nepal is gekozen voor een model met een strak beheer van de financiën vanuit Nederland. In de praktijk werken de procedures zo, dat regelmatig overleg plaatsvindt over de voortgang van goedgekeurde projecten. Op het moment dat betalingen verricht moeten worden die binnen het gealloceerde budget vallen en die qua aard en omvang door Nederland als juist beoordeeld worden, wordt in onderling overleg toestemming tot betaling gegeven  uit de beschikbare middelen in Nepal dan wel door overboeking van de betreffende bedragen vanuit Nederland. Op deze wijze worden de ter beschikking staande middelen effectief en efficiënt in Nepal  aangewend.